Email: info@nodak.ir - Tel: 88015726

خدمات نداک
اخبار نداک
مدیریت دانش در استاندارد ISO 9001-2015
اصول مدیریت کیفیت در ویرایش جدید ISO 9001 تغییر یافته‌اند و مفاهیم و واژگان جدیدی به آن افزوده شده است. مفاهیمی نظیر تفکر مبتنی بر ریسک، محیط سازمان، مدیریت دانش؛ مفاهیمی هستند که به‌تازگی در این استاندارد بین‌المللی انعکاسی یافته‌اند و بخش قابل‌توجهی از تغییرات را شامل می‌شوند.   از مقوله‌های مهم که در ورژن […]

ادامه مطلب
کارفرمایان
دوره های آموزشی


یکی از مسائل اصلی در شروع هر پروژه بزرگ، کسب آگاهی مناسب از جنبه‌های مختلف کار می‌باشد تا بدین‌وسیله طراحی راه پیش رو (Road Map) در آینده به بهترین صورت ممکن گردد. پیاده‌سازی مدیریت دانش امروزه تبدیل به یک بحث کاملاً تخصصی‌شده و نیاز به آشنایی سازمان با جنبه‌های مختلف کار کاملاً حیاتی می‌باشد.
شرکت مشاوره مهندسی نداک باتجربه فراوان در حوزه پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان‌های ایرانی، باهدف آشنا سازی سازمان‌ها با مدیریت دانش و مزایای آن، اقدام به برگزاری سمینارها و کارگاه‌های آموزشی به‌صورت عمومی و تخصصی می‌نماید که لیست دوره‌های آموزشی به شرح زیر است:


دوره جامع آشنایی با تعاریف و مفاهم مدیریت دانش
دوره آموزش تربیت ارزیاب مدیریت دانش
دوره آشنایی با تکنیک‌های استخراج دانش
دوره آشنایی با تدوین استراتژی مدیریت دانش
نحوه شناسایی و نگارش دانش

ادامه دوره های آموزشی


×افتخارات