Email: info@nodak.ir - Tel: 88015726


دوره های آموزشی
دوره جامع آشنایی با تعاریف و مفاهم مدیریت دانش


این کارگاه با هدف آشنایی مدیران و کارشناسان سازمان با مبانی، اهداف، مدل‌ها و مزایای مدیریت دانش طراحی گردیده است. این کارگاه به عنوان گام اول در آموزش و فرهنگ‌سازی مدیریت دانش در سازمان پیشنهاد می‌شود …
دوره آموزش تربیت ارزیاب مدیریت دانش


سرفصل‌های این دوره به شرح زیر است: آشنایی با مدل­‌های سنجش بلوغ مدیریت دانش سطوح بلوغ مدیریت دانش روش‌­های سنجش بلوغ مدیریت دانش ابعاد و شاخص‌­های سنجش بلوغ مدیریت دانش ابزارهای سنجش بلوغ مدیریت دانش تحلیل نتایج و شناسایی نقاط قوت و ضعف مدیریت دانش ترسیم نقشه راه استقرار مدیریت دانش
دوره آشنایی با تکنیک‌های استخراج دانش


سرفصل‌های این دوره آموزشی به شرح زیر است: استخراج دانش چیست؟ انواع الگوهای استخراج دانش انواع دانش از منظر استخراج دانش شخصیت شناسی متخصصان مشکلات استخراج دانش انواع تکنیک‌های استخراج دانش ارائه یک مدل ترکیبی کاربردی در حوزه استخراج دانش کارگاه استخراج دانش
دوره آشنایی با تدوین استراتژی مدیریت دانش


سرفصل‌های این دوره آموزشی به شرح زیر است: گذری بر مدل‌های مدیریت استراتژیک دانش به عنوان یک منبع سازمانی استراتژیک ضرورت تدوین برنامه استراتژی دانش هم‌راستایی مدیریت دانش و مدیریت استراتژیک مدل‌های تدوین استراتژی‌های مدیریت دانش کارگاه تدوین استراتژی
نحوه شناسایی و نگارش دانش


سرفصل‌های این دوره آموزشی به شرح زیر است: عوامل موثر در ثبت دانش قواعد نگارش دانش ویژگی‌های یک دانش جامع معضلات دانش نویسی نحوه شناسایی دانش‌های خلق شده نحوه نگارش دانش ثبت شده فرمت‌های ثبت دانش کارگاه عملیاتی ثبت دانش
آموزش مستندسازی تجارب پروژه


سرفصل‌های این دوره آموزشی به شرح زیر است: ویژگی‌های سازمان‌های پروژه محور ضرورت پیاده‌سازی مدیریت دانش در پروژه برگزاری کارگاه‌های دروس‌آموخته شده در پروژه ایجاد ساختارهای مستندسازی در پروژه تکنیک‌های مستندسازی تجارب پروژه
تکنیک‌ها و ابزارهای مدیریت دانش


سرفصل‌های این دوره آموزشی به شرح زیر است: مروری بر مدل‌های فرآیندی مدیریت دانش انواع دسته‌بندی ابزارهای مدیریت دانش معرفی ابزارهای موثر در شناسایی دانش معرفی ابزارهای موثر در کسب و توسعه دانش معرفی ابزارهای تسهیم دانش معرفی ابزارهای کاربردی نگهداری دانش کارگاه کاربردی ابزارهای مدیریت دانش