Email: info@nodak.ir - Tel: 88015726


خدمات


طرح C.S.I


پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان نیازمند فعالیت هم‌زمان در سه حوزه فرهنگ‌سازمانی، ساختار سازمانی و تکنولوژی اطلاعات …سیستم جامع نرم‌افزاری مدیریت دانش


سیستم جامع نرم‌افزاری مدیریت دانش نداک یک سیستم تحت وب می‌باشد که بستر تکنولوژیکی …اجرای طرح‌های ذهن‌کاوی خبرگان سازمان


مبحث استخراج دانش یکی از شاخه‌های اصلی در حوزه مدیریت دانش می‌باشد. امروزه سازمان‌ها…برگزاری سمینارها و دوره‌های آموزشی


سمینارها و کارگاه‌های آموزشی مدیریت دانش باهدف آشنا سازی سازمان‌ها با مدیریت دانش …مستندسازی تجارب پروژه


طرح‌های عمرانی با ماهیت پروژه‌ای با توجه به ماهیت کاری خود دارای حجم تولید دانش بالایی هستند. طرح‌های…سنجش بلوغ مدیریت دانش


در این طرح و با توجه به متدولوژی بومی طراحی‌شده در شرکت نداک، به شناسایی منابع دانشی و وضعیت فعلی یک سازمان …طراحی و تشکیل انجمن‌های خبرگی


انجمن‌های خبرگی گروه‌هایی متشکل از افراد می‌باشند که هر یک‌دریک حوزه کاری متخصص می‌باشند و به‌منظور حل برخی …مستندسازی دانش تخصصی


یکی از اهداف این طرح مستندسازی تجربیات و دانش نهفته مربوط به یک سازمان و یا یک حوزه خاص از سازمان می‌باشد …