Email: info@nodak.ir - Tel: 88015726


تغییرات PMBOK ® ۶th Edition

در حال حاضر نگارش ششم (نگارش سال ۲۰۱۷ میلادی PMBOK ® ۶th Edition) کتاب پم باک به منزله آخرین نگارش، معتبر و قابل دسترسی می‌باشد. این استاندارد توسط یک تیم حداقل ۱۰۰۰ نفره از متخصصین مدیریت پروژه از سراسر جهان نگاشته شده است.

کتاب استاندارد مدیریت پروژه ® PMBOK (پم باک نگارش ششم سال ۲۰۱۷) از ۱۳ فصل تشکیل گردیده است.

برخی از تغییرات PMBOK 6th نسبت به نسخه قبلی آن PMBOK 5th به شرح زیر می‌باشد:

 

۱. تغییر تعداد فرآیندها (حذف یک فرآیند و اضافه شدن سه فرآیند) بنابراین تعداد کل فرآیندهای نسخه PMBOK 6th به ۴۹ فرآیند رسیده است.

۲. اضافه شدن مدیریت دانش پروژه (Manage Project Knowledge) در حیطه دانش (Knowledge Area) یکپارچه‌سازی (Project Integration) و گروه فرایندی اجرایی: (Executing process group) دغدغه اصلی این فرایند، استفاده از مزایای دانش و درس آموخته‌های موجود در سازمان جهت اجرای بهتر پروژه‌ها و ایجاد دانش جدید جهت استفاده در پروژه‌های آینده‌سازمانی است.

۳. جابجایی فرآیند تخمین منابع فعالیت‌ها (Estimate Activity Resource) از حوزه مدیریت زمان‌بندی به حوزه مدیریت منابع

۴. تغییر نام حوزه دانش مدیریت زمان به مدیریت زمان‌بندی

۵. تغییر نام حوزه دانش مدیریت منابع انسانی به «مدیریت منابع» تا در برگیرنده جمیع منابع پروژه باشد.

۶. فرآیندی به اسم کنترل منابع به گروه فرآیندی نظارت و کنترل، حوزه منابع اضافه‌شده است.

۷. فرآیند خاتمه تدارکات حذف‌شده و فرآیند خاتمه پروژه، قرارداد و یا فاز در مدیریت یکپارچه‌سازی رخ می‌دهد.

۸. فرآیندی به اسم اعمال برنامه‌های واکنش به ریسک به گروه فرآیندی اجرا، حوزه دانش ریسک اضافه‌شده است.

۹. تغییر نام کنترل ریسک در گروه فرآیندی نظارت و کنترل، حوزه دانش مدیریت ریسک پروژه به نظارت ریسک‌ها

۱۰. تغییر نام تضمین کیفیت» در گروه فرآیندی اجرایی، در حوزه دانش مدیریت کیفیت به «مدیریت کیفیت».

۱۱. تغییر نام  «برنامه مدیریت ذینفعان » در گروه فرآیندی برنامه‌ریزی در حوزه دانش مدیریت ذینفعان به«برنامه مشارکت ذینفعان»

۱۲. تغییر نام «کنترل ارتباطات» در گروه فرآیندی نظارت و کنترل، حوزه دانش مدیریت ارتباطات به«نظارت ارتباطات»

۱۳. تغییر نام«کنترل مشارکت ذینفعان» در گروه فرآیندی نظارت و کنترل، حوزه مدیریت ذینفعان به «نظارت مشارکت ذینفعان»

 
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *