Email: info@nodak.ir - Tel: 88015726

کتاب
مدیریت دانش: از ایده تا عمل

۱۰,مهر,۱۳۹۶               بدون دیدگاه      

کتاب مدیریت دانش از ایده تا عمل ، مشتمل بر چهار بخش اصلی مقدمات مدیریت دانش، مدیریت دانش و دیدگاه‌ها، استراتژی مدیریت دانش، و سامانه‌های مدیریت دانش می‌باشد که در قالب هجده فصل تنظیم شده است. این کتاب می‌تواند بعنوان مرجع کامل مدیریت دانش جهت کارشناسان و مدیران دانش سازمان‌های صنعتی، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا غیر دولتی قلمداد گردد. همچنین مرجع مناسبی برای درس مدیریت دانش جهت دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه‌ها محسوب می‌شود. در این کتاب سعی برآن شده که تمامی مفاهیم، نکته‌ها و آموزه‌های مدیریت دانش با بیانی ساده و روان مطرح شود به‌طوریکه خوانندگان دچار سردرگمی و یا گسست مفاهیم و مطالب نشوند. همچنین در این کتاب سعی بر آن شده تقریباً برای هر کدام از مفاهیم و آموزه‌های مدیریت دانش “مورد مطالعاتی” مرتبط بیان شود تا خوانندگان در عمل نیز با پیاده‌سازی این مفاهیم و کاربردشان آشنا شوند. اقبال جامعه علمی و صنعتی به کتاب مذکور تا بدانجا بوده است که در کمتر از دو سال، کتاب به چاپ پنجم رسیده است.
گام‌های عملیاتی مدیریت دانش: نقشه‌های دانش

              بدون دیدگاه      

در سال‌های اخیر این واقعیت برای بسیاری از سازمان‌ها مشخص شده که دانش یک منبع اساسی برای کسب موفقیت در سازمانها می باشد. از این رو سازمانها زمان زیادی را برای “مدیریت دانش” و همچنین استخدام، آموزش و تربیت نیروی انسانی در این حوزه صرف میکنند. اگرچه تحقیقات بسیاری در این حوزه انجام شده ولی هنوز بسیاری از سازمانها شناخت و درک درستی از گامهای آغازین مدیریت دانش نداشته و معمولاً در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد. پر واضح است تا زمانی که “تغییر فرهنگی” لازم برای پذیرش مدیریت دانش در سازمان صورت نگرفته باشد، پیاده سازی مدیریت دانش با چالشهای بسیاری مواجه خواهد شد. برنامه های آموزشی میتوانند کمک شایانی در این خصوص نموده و زمینه را برای تغییر فرهنگی و برداشتن گامهای عملی مدیریت دانش فراهم سازند. اما به ‌راستی اولین گامهای عملی مدیریت دانش کدامند؟ این کتاب به ‌دنبال پاسخی برای این سؤال بوده و با معرفی نقشه‌های دانش به‌ عنوان یکی از اصلی‌ترین گامهای آغازین و عملیاتی مدیریت دانش، به ‌دنبال شناسایی و ساماندهی منابع دانشی سازمان میباشد. نقشه‌های دانش در مرحله اول به ما کمک میکنند که بدانیم از منظر دانشی چه داریم و چه می دانیم. در این کتاب ضمن آشنایی سریع و مرور اجمالی مبانی مدیریت دانش در فصل اول، مفاهیم پایه نقشه دانش در فصل دوم مورد مطالعه قرار گرفته و پس از آن تکنیکهای ساخت نقشه دانش در فصل سوم معرفی خواهند شد. فصل چهارم به انواع نقشه‌های دانش پرداخته و تکنیک ترسیم ساختار دانش در فصل پنجم مورد بحث قرار میگیرد. این کتاب در فصل ششم و با معرفی برخی از پرکاربردترین نرم‌افزارهای ساخت نقشه دانش پایان می پذیرد. در این کتاب سعی برآن شده که تمامی مفاهیم و آموزه‌های نقشه‌های دانش با بیانی ساده و روان مطرح شود به‌طوری‌که خوانندگان دچار سردرگمی و یا گسست مفاهیم و مطالب نشوند. همچنین در این کتاب سعی بر آن شده برای هر کدام از مفاهیم نقشه‌های دانش “مورد مطالعاتی” مرتبط بیان شود تا خوانندگان در عمل نیز با پیاده‌سازی این مفاهیم و کاربردشان آشنا شوند.
مدیریت دانش

              بدون دیدگاه      

مولف هدف از تدوین کتاب را چنین بیان می‌کند” :هدف اصلی ما در این کتاب، دستیابی به درک دانش موجود در سازمان‌ها است .می‌خواهیم بدانیم دانش در زندگی و کار روزانه چگونه نماد پیدا می‌کند؟ چه تفاوتی با داده‌ها و اطلاعات دارد؟ چه کسی از آن استفاده می‌کند؟ و منظور ما از دانش چیست؟ هدف دوم ما این است که معلوم کنیم چه کاری می‌بایستی در مورد دانش انجام دهیم؟ به چه امور کلیدی فرهنگی و رفتاری می‌بایستی توجه شود تا بتوان از دانش به طور مطلوب استفاده کرد؟ مهارت‌ها و نقش‌های اصلی دانش چیست؟ از چه معیارها و سنجه‌هایی برای ارزشیابی دانش استفاده کنیم؟ و…هدف سوم ما نشان دادن منظری کلی است از آنچه شرکت‌ها باید انجام دهند تا زمینه بهبود قطعی عملکرد مدیران فراهم آید .”