Email: info@nodak.ir - Tel: 88015726

فایل های آموزشی
معنی و مفهوم دانش

۲۷,اردیبهشت,۱۳۹۸               بدون دیدگاه      

معمولاً در حوزه‌های مختلف علمی هر واژه به‌گونه‌ای خاص معنی می‌شود و هر واژه با توجه به شرایطی که از آن استفاده می‌شود، معنی خاصی می‌گیرد. این موضوع برای واژه دانش نیز صادق است. کلمه دانش در فلسفه، روانشناسی و جامعه‌شناسی نیز معانی خاص خود را دارد که تلفیقی کاربردی از آن‌ها در مدیریت دانش صورت گرفته‌است.
آنچه مسلم است این است که می‌توان با آشنایی با تعاریف مختلف دانش، ابعاد و مصادیق آن را بیشتر شناخت و بهتر بکار برد. دامنه تعاریف ارائه شده در خصوص دانش از کاربردی تا مفهومی و فلسفی و از نظر هدف از محدود تا گسترده را شامل می‌گردد.
تعاریف مدیریت دانش

۱۸,فروردین,۱۳۹۸               بدون دیدگاه      

کمی بیش از دو دهه از عمر ابداع مفهوم کلی مدیریت دانش می‌گذرد و در این مدت، تعاریف گوناگونی در خصوص این مفهوم، ارائه شده‌است که هریک ابعادی از این موضوع را نمایش می‌دهند. در این فایل آموزشی برخی تعاریف ارائه شده در مورد مدیریت دانش آورده شده‌است.
مدیریت دانش چیست؟

۲۲,اسفند,۱۳۹۷               بدون دیدگاه      

مدیریت دانش موضوعی وسیع و در حال رشد در سازمان‌ها می‌باشد و تعریف جامع و مانع از آن کار بسیار مشکلی است که با در نظر گرفتن رویکردها و کاربردهای متفاوتی که از مدیریت دانش وجود دارد این کار دشوارتر نیز به نظر می‌رسد. مجموعه اقدامات و فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش، به سازمان کمک می‌کند تا از آن طریق کسب، نگهداری، انتقال و استفاده از دانش برای حل مسئله، یادگیری پویا، برنامه‌ریزی استراتژیک و تصمیم‌گیری متمرکز فراهم گردد.
تاریخچه مدیریت دانش

              بدون دیدگاه      

یک حسابدار سوئدی به‌نام کارل اریک سیوبی (Karl-Erik sveiby) در سال ۱۹۷۹ با یک سوال بزرگ مواجه شد. وی متوجه شد که ترازنامه مالی شرکت او فقط ارزش دارایی فیزیکی آن که شامل چند میز تحریر و چند ماشین تحریر بود را نمایش می‌دهد؛ ولیکن ارزش واقعی شایستگی کارکنان سازمان و چیزی که جمع کارمندان سازمان به‌عنوان یک فکر و مغز جمعی تشکیل می‌دادند را نشان نمی‌دهد. سیوبی این یافته را تحت عنوان دارایی فکری و دارایی غیرملموس معرفی نمود و آن‌را در کنار دارایی‌های ملموس قرار داد.