Email: info@nodak.ir - Tel: 88015726

آغاز پروژه استقرار مدیریت دانش در شرکت آب و فاضلاب منطقه ۱ تهرانشرکت آب و فاضلاب منطقه ۱ تهران استقرار پروژه مدیریت دانش را پس از بررسی های صورت پذیرفته به شرکت مشاوره مهندسی نداک سپرد. طرح تعریف شده در این شرکت شامل فعالیت های مختلف در حوزه هایی نظیر سنجش بلوغ مدیریت دانش شرکت، ترسیم نقشه راه استقرار مدیریت دانش، طراحی درخت دانش شرکت، توسعه فرهنگ تبادل دانش، تدوین آیین نامه ها و نظامات مورد نیاز، استقرار نرم افزار مدیریت دانش و موارد دیگر است.
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *