Email: info@nodak.ir - Tel: 88015726

سنجش بلوغ مدیریت دانشبیش از ۳۰ سال از آغاز پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان­‌ها می­‌گذرد و تاکنون طرح­‌های متفاوتی در حوزه مدیریت دانش تعریف و پیاده‌سازی شده است. همواره برای سازما‌ن­‌هایی که قصد دارند به تازگی اقدام به پیاده‌سازی مدیریت دانش کنند این سوال وجود داشته است که اجرای چه طرحی، با چه ابزارهایی و در چه ابعادی برای آن‌ها لازم و مفید است.

در طرح سنجش بلوغ مدیریت دانش با توجه به متدولوژی بومی طراحی شده توسط شرکت مشاوره مهندسی نداک، به سنجش سطح فعلی مدیریت دانش سازمان پرداخته می­‌شود. بر این اساس نقاط قوت و زمینه­‌های بهبود مدیریت دانش تعیین و نقشه راه استقرار مدیریت دانش بر اساس شرایط فعلی و نیاز سازمان طراحی می­‌شود.

همچنین در این طرح مدلی به‌­منظور سنجش وضعیت مدیریت دانش شرکت با قابلیت سنجش مداوم برای سازمان طراحی می­‌شود. بر این اساس متولیان مدیریت دانش سازمان می­‌توانند به سادگی در بازه­‌های زمانی مدنظر به ارزیابی مجدد سطح بلوغ مدیریت دانش سازمان پرداخته و نتایج اجرای فعالیت­‌ها و پروژه‌­های اجرا شده در حوزه مدیریت دانش را ارزیابی کنند.