Email: info@nodak.ir - Tel: 88015726

طراحی و تشکیل انجمن‌های خبرگیبهبود و نوآوری فرایندی است که به ندرت به صورت انفرادی اتفاق می­‌افتد و معمولاً نتیجه تلاش­‌های گروهی و تبادل دانش است. انجمن­‌های خبرگی گروه‌­هایی متشکل از افراد هستند که هر یک در یک حوزه کاری متخصص هستند و به‌­منظور حل برخی مشکلات، یادگیری و توسعه ایده­‌های جدید تشکیل می­‌شوند. جلسات این گروه­‌ها طی بازه‌­های زمانی مشخص تشکیل می­‌شود و جلسات بحث و گفتگو حول مسائل و مشکلات مشخص سازمانی صورت می‌­پذیرد.

تشکیل انجمن­‌های خبرگی امری تخصصی است. نخستین گام­‌ها جهت تشکیل انجمن­‌های خبرگی به شرح ذیل است:

  • مشخص کردن حوزه‌هایی که بیشترین مشکلات سازمانی در آن رخ می‌دهد یا حوزه‌­هایی که بیشترین حجم تولید دانشی را دارند.
  • مشخص نمودن هدف اصلی و انتظارات تشکیل CoP‌ها.
  • شناسایی گروه­‌هایی که به صورت غیر رسمی در حال حاضر شکل گرفته‌­اند.
  • شناسایی افرادی که توانایی و شاخص‌های هدایت گروه را دارند.
  • شناسایی و استخراج شاخص­‌های عضوگیری انجمن­‌ها.
  • شناسایی و استخراج شاخص‌های سنجش عملکرد انجمن‌­ها.