Email: info@nodak.ir - Tel: 88015726

طرح C.S.Iپیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان نیازمند فعالیت همزمان در سه حوزه فرهنگ سازمانی (Culture)، ساختار سازمانی (Structure) و تکنولوژی اطلاعات (IT) (سیستم نرم‌افزاری مدیریت دانش) می‌باشد. طرح C.S.I شامل مجموعه فرایندهای لازم به منظور پیاده‌سازی مدیریت دانش در سه حوزه مذکور است. با هدف ارائه خدمات مربوطه در هر یک از حوزه‌­های سه­ گانه مذکور متناسب با نیاز و شرایط فعلی هر سازمان، در ابتدای پروژه وضعیت فعلی سازمان بر اساس یک مدل معتبر سنجش بلوغ مدیریت دانش ارزیابی و آنالیز می‌شود.

 

  • حوزه فرهنگ سازمانی

یکی از مسائل اصلی در پیاده‌­سازی مدیریت دانش در هر سازمان توسعه فرهنگ تبادل دانش است. در این مرحله از پروژه مجموعه فعالیت­‌های لازم به­ منظور جلب حمایت مدیران ارشد، همراه‌­سازی و مشارکت کارکنان و توانمندسازی کارکنان در حوزه‌های مختلف مرتبط با شناسایی و ثبت دانش صورت می‌پذیرد. توسعه فرهنگ تبادل دانش از طریق راهکارهای مختلف نظیر برگزاری جلسات با مدیران ارشد، برگزاری دوره­‌های آموزشی متعدد، تبلیغات محیطی، تقدیر از برترین‌های مدیریت دانش و موارد متعدد دیگر صورت می‌پذیرد.

  • حوزه بهبود آیین­‌نامه­‌ها و ساختارهای مدیریت دانش

پیاده‌سازی مدیریت دانش باید به­ گونه‌­ای زیرساختی و سیستماتیک صورت پذیرد. فرایندهای مدیریت دانش باید به عنوان بخشی از فرایندها و فعالیت­‌های جاری و متداول سازمانی تعریف شده و جاری­‌سازی شود. در این مرحله از پروژه به تدوین ساختار مدیریت دانش مناسب و تدوین فرایندها، آیین­‌نامه­‌ها و نظام‌­نامه­‌های متعدد، تدوین نقشه دانش سازمانی، راه­‌اندازی انجمن‌های خبرگی و موارد مشابه متناسب با نیاز سازمان پرداخته می­‌شود.

  • استقرار سیستم جامع نرم‌افزاری مدیریت دانش

استقرار نرم‌افزار مدیریت دانش به عنوان یک توانمندساز و با هدف پشتیبانی از فرایندهای تعریف شده یکی از ابعاد مدیریت دانش است. در این مرحله به استقرار سیستم جامع نرم‌افزاری مدیریت دانش پرداخته می‌شود. سیستم جامع نرم‌افزاری شرکت مشاوره مهندسی نداک سیستمی مبتنی بر اینترنت است که امکان پشتیبانی از کلیه فرایندهای مدیریت دانش شرکت را فراهم می‌آورد.

برخی زیرسیستم‌­های سیستم جامع نرم‌افزاری شرکت در شکل ذیل نمایش داده شده است: