Email: info@nodak.ir - Tel: 88015726


مدیریت دانش و عملکرد سازمان در صنعت خدمات: نقش رهبری تحول‌گرا فراتر از تاثیرات رهبری تعامل‌گرا

۱۰,مهر,۱۳۹۶               بدون دیدگاه      

عنوان: مدیریت دانش و عملکرد سازمان در صنعت خدمات: نقش رهبری تحول‌گرا فراتر از تاثیرات رهبری تعامل‌گرا

قالب بندی: PDF

قیمت:


محققان همیشه بر اهمیت توسعه دانش اختصاصی در شرکت‌ها برای ارائه محصولات/خدمات جدید و تمایزش از رقبا برای دستیابی به مزیت تاکید کرده‌اند (منگوک، آوه و شیه، ۲۰۰۷). تحویل محصولات/خدمات اختصاصی به مشتریان به بهبود رضایت مشتری و حجم فروش کمک می‌کند، و به این ترتیب شرکت‌ها تاثیرگذاری توسعه دانش بر عملکرد را ملاحظه کرده‌اند (بوگنر و بانسال، ۲۰۰۷؛ تانریوردی، ۲۰۰۵). از آنجایی که دانش در ذهن کارکنان باقی می‌ماند، شرکت‌ها استراتژی‌های مختلف برای ایجاد دانش سازمانی توسط استفاده از دانش کارکنان توسعه می‌دهند. مدیران منابع انسانی در اقدامات یافتن سبک رهبری مناسب مشارکت می‌کنند، سبکی که از اجرای برنامه‌های مدیریت دانش (KM) برای تقویت عملکرد سازمانی پشتیبانی می‌کند. شناسایی سبک رهبری مناسب در این محیط آشفته ضروری است چرا که محققان گزارش کرده‌اند سبک‌های رهبری مختلف تاثیرات متنوع بر اجرای فرایند KM دارد (برایانت، ۲۰۰۳). نظریه رهبری تحول‌گرا فرض می‌گیرد رهبران رفتارهای ویژه نشان می‌دهند که میزان تفکر خلاق کارکنان را تسهیل می‌کند و از آن طریق آنها عملکرد، نوآوری سازمانی و عملکرد سازمانی کارکنان را بهبود می‌بخشند (آراگون- کوریا، گارسیا- مورالز و کوردون- پوزو، ۲۰۰۷؛ کولبرت، کریستوف-براون، برادلی و باریک، ۲۰۰۸؛ پیکولو و کاکیت، ۲۰۰۶). از آنجایی که رهبران تحول‌گرا به شدت بر کارکنان تاثیرگذار هستند، مشارکت‌شان فوق‌العاده برای کاربرد فرایند KM ضروری است، نقش رهبری تحول‌گرا متمرکز بر اجرای فرایند KM برای بهبود عملکرد سازمانی است. تاکنون، محققان به صورت تجربی به بررسی تاثیرات مثبت رهبری تحول‌گرا بر عملکرد فردی (دویر، ایدن، آولیو و شامیر، ۲۰۰۲؛ وانگ، لاو، هاکت، وانگ و چن، ۲۰۰۵) و همچنین بر عملکرد سازمانی (آراگون- کوریا و همکاران، ۲۰۰۷؛ پیترسون، والومبوا، بیرون و میرویتز، ۲۰۰۹) پرداخته‌اند. به همین ترتیب، محققان KM نیز نشان داده‌اند مدیریت دانش ارتباط مثبت با عملکرد سازمانی دارد (بوگنر و بانسال، ۲۰۰۷؛ لی و چوی، ۲۰۰۳؛ تانریوردی، ۲۰۰۵). اگرچه این مطالعات تاثیر مستقیم بر عملکرد سازمانی را شرح می‌دهد، سوالات تحقیقاتی ذیل بدون پاسخ مانده‌اند: (۱) آیا رفتارهای رهبری تحول‌گرا بر عملکرد شرکت‌های خدمات بعد از کنترل رفتارهای رهبری تعامل‌گرا تاثیرگذار است؟؛ (۲) آیا رفتارهای رهبری تحول‌گرا به اجرای فرایند KM در شرکت‌های خدماتی بعد از کنترل رفتارهای رهبری تعامل‌گرا کمک می‌کند؟؛ و (۳) آیا فرایند KM واسطه رابطه بین رهبری تحول‌گرا و عملکرد سازمانی در شرکت‌های خدماتی بعد از کنترل رهبری تعامل‌گرا خواهد بود؟ به منظور پاسخ به این سوالات، این پژوهش ماهیت روابط را در میان رهبری تحول‌گرا، رهبری تعامل‌گرا، فرایند KM و عملکرد سازمانی بررسی می‌کند. به شکلی ویژه، اهداف این تحقیق عبارتند از: بررسی تاثیرات مستقیم رهبری تحول‌گرا بر فرایند مدیریت دانش و عملکرد سازمانی بعد از کنترل تاثیرات رفتارهای تعاملی؛ و بررسی نقش واسطه‌ای فرایند مدیریت دانش در رابطه بین رهبری تحول‌گرا و عملکرد سازمانی در میان شرکت‌های خدماتی واقع در پادشاهی بحرین. این اهداف دو نظریه مهم از جمله نظریه رهبری تحول‌گرا و دیدگاه مبتنی بر دانش شرکت را ادغام می‌کنند. به شکلی ویژه، کاربرد نظریه رهبری تعامل‌گرا بر دیدگاه دانش محور شرکت به صورت ویژه در این تحقیق بررسی شده است. در این مسیر، این پژوهش به دو شکل به منابع کمک می‌کند. اول، محققان همیشه بر رهبری تحول‌گرا در چشم‌انداز تعاملات کارکنان برای رهبران و احساس‌شان و در پیش چشم‌ اقدامات رهبران متمرکز مانده‌اند. محققان متمرکز بر رویکرد قبلی اصولاً به بررسی نقش واسطه‌ای اطمینان (دیرکس و فرین، ۲۰۰۲؛ پیلای، شریشیم و ویلیامز، ۱۹۹۹) و خود کارآمدی کارکنان (گانگ، هوانگ و فرح، ۲۰۰۹) در رابطه رهبری تحول‌گرا با عملکرد پیرو پرداخته‌اند. رویکرد بعدی اصولاً ارتباط رهبری تحول‌گرا را با عملکرد سازمانی توسط اجرای اقدامات مدیریت سرمایه انسانی، بهبود یادگیری سازمانی و برقراری فرهنگ سازمانی بررسی کرد (آراگون- کوریا و همکاران ۲۰۰۷؛ زنیکو و سیموسی، ۲۰۰۶؛ ژو، چیو و اسپانگلر، ۲۰۰۵). این تحقیق رویکرد دوم را گسترش می‌دهد تا عملکرد سازمانی را با کمک ارتباط بین رهبری تحول‌گرا و اجرای فرایند مدیریت دانش پیش‌بینی کند. دوم، این تحقیق به بررسی رهبری تحول‌گرا به عنوان سلفی برای اجرای فرایند مدیریت دانش برای ایجاد مزیت نسبت به رقبای‌شان می‌پردازد. مطابق نظر گرانت (۱۹۹۶)، دیدگاه دانش محور شرکت مبتنی بر ادعاهایی است که سازمان‌ها به صورت مخزن دانش و صلاحیت کارکنان اجرا کرده‌اند، که در شرکت فعلی ارزشمند است و توسط شرکت‌های دیگر قابل تقلید است. در این سیستم سازمانی، این دانش کارکنان تبدیل به دانس سازمانی شده است که در ادامه به صورت سرمایه فکری محافظت خواهد شد. نظرسنجی نظام‌مند اجرا شده در میان مدیران سطح بالای شرکت‌های خدماتی از این تحقیق حمایت می‌کند تا روابط متقابل در میان رهبری، فرایند مدیریت دانش و عملکرد سازمانی درک شود. این مقاله به شرح ذیل سازمان‌دهی شده است: اول، بررسی مفصل مفاهیم رهبری تحول‌گرا و اجرای فرایند مدیریت دانش را گزارش می‌کند و فرضیه‌هایی را برای آزمایش در این تحقیق ذکر می‌کند؛ دوم، به بررسی روش‌تحقیق اتخاذ شده در این تحقیق می‌پردازد، و به صورت ویژه، رویه گردآوری پاسخ‌ها را از شرکت‌کنندگان و معیارهای استفاده شده در پرسشنامه نظرسنجی شرح می‌دهد؛ سوم، رویه استفاده شده برای تحلیل داده‌ها و نتایجش را شرح می‌دهد؛ در نهایت، کاربردهای آتی و مسیرهای تحقیقاتی آتی پیشنهاد شده‌اند.

پیش نمایش مقاله مدیریت دانش و عملکرد سازمان در صنعت خدمات: نقش رهبری تحول‌گرا فراتر از تاثیرات رهبری تعامل‌گرا


دانلود مدیریت دانش و عملکرد سازمان در صنعت خدمات: نقش رهبری تحول‌گرا فراتر از تاثیرات رهبری تعامل‌گرا

حجم فایل:پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *