Email: info@nodak.ir - Tel: 88015726


الگوی سازماندهی تخصصی سیستم آموزش در سازمانها با استفاده از مدیریت دانش

برگزاری دوره های آموزشی در سازمان ها به عنوان یکی از ابزارهای اصلی توانمندسازی کارکنان با روش های سنتی صورت می پذیرد. این مقاله به ارائه الگویی پرداخته است که سازمان ها می توانند با اجرای آن تحولی اساسی در نحوه برگزاری آموزش ایجاد کنند. بر اساس الگوی ارائه شده سازمان ها به شناسایی دانش های مورد نیاز هر یک از کارکنان بر اساس اولویت ها و معیار هایی می پردازند.

نحوه کسب دانش، منابع دانش، روش مناسب جهت استخراج دانش و موارد مشابه شناسایی شده و کسب دانش صورت می پذیرد.پیاده سازی الگوی مذکور در یک سازمان موجب می شود تا زمان آموزش کارکنان جدیدالاستخدام کاهش یابد، کیفیت و اثربخشی دوره های آموزشی به شدت افزایش یابد و از بسیاری خطا ها و دوباره کاری ها در سازمان ها جلوگیری شود.
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *